Nieuws

Hoekpand

12-10-2016 14:55

Op de hoek van de Boomsesteenweg en de Krijgslaan, is een stuk braakliggende grond, waar al jaren caravans worden verkocht. Op een schone dag, ook weeral enkele maanden geleden, verdwenen de caravans en stonden daar auto's in de plaats. Ik vroeg aan de districtvoorzitter, die ik dus regelmatig op de rechtbank zag, of hij daarvan wist, en of die mensen een vergunning hadden, want er is een verschil tussen caravans en auto's, want deze laatsten hebben een motor welke olie, benzine of diesel kan lekken. Hij bedankte mij voor de inlichting en zou zijn licht eens opsteken. En ja hoor, enkele dagen later werden de auto's weggehaald, de grond afgegraven, een plastik zeil gelegd en bedekt met keien. Toen verschenen de auto's terug. Of men nu een grondinspektie heeft laten uitvoeren, dat weet ik niet, ik hoop alleen dat men zo soepel is als ik ooit mijn huis verkoop.

Maar wat later vernam ik dat men er gelijk achter gekomen is, dat de bewuste grond eigendom is van de Stad Antwerpen, en nu is alles leeggehaald. Het is nu maar te hopen, dat er voor al die jaren gebruik ook een huursom betaald is.

Als er iemand meer weet mag mij dat altijd meedelen.

Als het goed is zeg ik het zeker, en in dit dossier is er snel opgetreden, en dus een pluim voor onze Kristof. (En ik ben geen lid van de NVA)

Bist en de markt

12-10-2016 14:30

Het is nu al weer enkele maanden geleden, maar de markt stond toen nog op de Bist en op het voetpad langs de kant van het distrikthuis. Er stonden dus ook verkeersborden dat het doorgaand verkeerd moest weghouden tussen 06u00 en 15u00, zowel aan de kant van het distrikthuyis als aan de kant van de Kleine Steenweg, met nog een onderbord, dat aangaf op welke dag en welke uren.

 

 

 

 

Wat in de gazet stond: het districtbestuur heeft besloten om op de vraag van de bewoners van Wilrijk, de straat aan de kant van het districthuis vrij te maken, door de markt volledig op de Bist te plaatsen, zodat het verkeer op dinsdagmorgen niet meer moet omrijden.

Mijn interpretatie: De Lijn heeft de oekaze uitgesproken, dat de weg vrij moet zijn opdat de bussen van de Lijn niet meer moeten omrijden. Dit kost te veel tijd en is te duur. En zoals steeds is een bevel van de Lijn bij direct uit te voeren. Het districtbestuur heeft daarom de bevelen te volgen zonder tegen te spreken met de duimen naast de naad van de broek. (Deze uitdrukking begrijpen alleen ex militairen)

Gevolg: Alle kramen stonden dus op de Bist, wat op zich een goede zaak is, want er was plaats genoeg op de Bist, en veel mensen vroegen zich af waarom dat al niet veel langer gedaan is.Maar de borden bleven staan, en alle verkeer negeerde deze borden. Ik werkte toen nog op de rechtbank en zag onze districtvoorzitter Kristof Bossuyt, die ook advokaat is. Ik vertelde hem mijn ervaren, maar Kristof meende dat het algemeen geweten was dat men gewoon door kon rijden. En toen zei ik dat er op een schone dinsdagvoormiddag eens een agent van de federale wegpolitie toevallig daar moet zijn, verwonderd naar alle voertuigen (ook die van de Lijn) zou kijken die door de nog altijd verboden rijbaan reden, zijn boekske zou boven halen en naarstig beginnen schrijven. ook de bussen van de Lijn zouden onherroepelijk op de bon gaan. Kristof zou wat uit te leggen hebben. En prompt waren de borden verdwenen. Ik moet zeggen, dat het district rap reageerde, en dat is fijn om weten.

 

 

Bank crimi

04-10-2016 11:29

Het is nu al de tweede keer dat ik een mail krijg in mijn spambox, zogezegd van de bank. Als nadenkende burger, heb ik de bank gecontacteerd en zonder op de aangeduide knop te drukken, gewoon naar de bank doorgestuurd. Gelukkig voor mij bestaat mijn leven hier met twee voeten op de grond, en niet van het ene festival naar het andere, zonder de tijd te krijgen om goed nuchter te worden, anders had ik al een groot probleem, kon ik niet meer aan mijn centen, en dan was het bey bey festivals.

Gent Uitlokking

23-09-2016 15:00

Allee vooruit, ik Gent hebben ze het warm water weer uitgevonden. Ze gaan de huiseigenaren testen door uitlokking. Nu dacht ik, naïeveling die ik ban, dat uitlokking bij wet verboden was. Och ja, was ik vergeten, we hebben het hier over de anti racistische heilige groen-rode mensenrechten, dan is de wet een beetje een vodje papier. We zullen zien zei de blinde; Maar ik geloof dat de rechtbank daar eventueel niet mee kan lachen.

Ze kunnen tegelijkertijd de huisjesmelkers (ook van vreemde origine) eens onder de loep nemen?

Beleefdheid en houding

16-09-2016 15:37

Wij kijken regelmatig naar de zending "De Rechtbank". Ik stel vast, dat de houding van verdachten tegenover een rechter (of onderzoekrechter) gewoon onbeschoft is. Bij de onderzoeksrechter zit mijnheer gemoedelijk op een stoel, en als hij mocht, stak hij nog een stekkie op. Ik herinner nog mijn tijd als onderofficier. Iedere soldaat genoot mijn respect, was hij nu kasseilegger of universitair, dat maakte voor mij geen enkel verschil. Iedereen in zijn waarde laten was mijn grote bekommernis. Geen enkele van deze mannen  had er voor gekozen om soldaat te worden. Maar als er ene een keertje bij mij moest verschijnen wegens wangedrag, en dat deed ik altijd, om te proberen hem weer op het goede spoor te krijgen, vooralleer hem naar de Cie Comd te verwijzen, dan stond die gast voor mijn bureel wel in "geef acht". Dus stokstijf in de houding. En als hij de slappe wou uithangen, en zijn houding liet varen, was mijn eerste opmerking, of ik hem de toelating daarvoor gegeven had. Dit is gewoon psychologie. De tegenstander in het defensief dwingen. Maar dat leren ze op de unif niet meer zeker? De rechters weten dus niet goed meer hoe ze een verdachte onzeker maken. Zonder afbreuk te doen aan hun waardigheid, want zolang hij niet is gestraft, is hij onschuldig. Maar onze soldaat was ook niet schuldig aan een misdrijf, en toch kreeg hij de kans niet om mijn gezag te ondermijnen.

Ik heb verscheidene na hun legerdienst nog teruggezien, maar nog nooit heeft er een van hen mij beschuldigd van machtsmisbruik. Alle latere kontakten verliepen in een gemoedelijke sfeer. Om maar te zeggen, dat de meeste mensen wel beseffen, wat in bepaalde omstandigheden kan en niet kan. De laagst opgeleiden kunnen dat meestal niet onder woorden brengen, maar hun lichaamstaal spreekt  boekdelen.

partijperikelen

10-07-2016 11:46

Frank ging tijdens zijn middelbaar naar de Parkschool in Wilrijk. De directrice aldaar was Mevr.Lambin. Zij was van blauwe bloede, behoorde dus tot de liberale partij. Ter verduidelijking: ik was actief lid van de turnkring Turnervreugd, ook van liberale strekking. Doch er werd daar nooit over politiek gepraat. Zeker niet door Mil of Wisa, het lieve echtpaar dat de turnkring leidde. Ik had ook geen lidkaart van gelijk welke partij. Er werd ook nooit naar gevraagd. Maar op een keer, moest er een nieuwe voorzitter gekozen worden voor de Wilrijkse afdeling. En het ging tussen de oude voorzitter, Frans Groorjans en Mad. Lambin. Het was spannend en sommige jongens van de turnkring waren lid van de partij en kenden Lambin als een bitch. En aangezien de stemming boortje kantje was, vroegen ze aan mij of ik geen lid wilde worden van de partij, dan kon ik meestemmen op Grootjans. Met veel overedingskracht gaf ik toe. En zo geschiedde het, dat op de dag van de kiezing, Grootjans het haalde van Lambin. Maar ik kende Lambin niet zo goed. En tot mijn verbazing nam zij wraak, door onze Frank als slachtoffer te kiezen. Ze organiseerde dus een muziekles met melodica, en aangezien niemand die bij had, kreeg Frank straf van de secretaresse. Ik had nog niks door, en schreef een briefke , om te melden dat ik niet akkoord ging, aangezien een secretaresse geen pedagogische opleiding heeft gehad, en dus geen recht had, kinderen te straffen.  Maar kort daarop was het een korte vakantie (welke weet ik niet meer) en O wonder, ik kreeg een oproep van de politie, dat ik eens moest langskomen. Ik was op dat moment nog beroepsmilitair, en mijn secretaris was een militien, die voor advocaat had gestudeerd. Ik vertelde hem mijn wedervaren, en hij gaf mij de raad om tijdens mijn bezoek aan het politie bureau, het volgende te doen. De politie, zei mijn secretaris, gaat u zeggen:" we hebben u laten komen om volgende reden". En ik moest daarop direct repliceren:" pardon mijnheer ik ben uit vrije wil op uw verzoek ingegaan, om uw werk te verlichten". Zo liet je merken, dat ge de wet een beetje kent, en weet dat ge niet verplicht bent, op hun uitnodiging in te gaan. En zo is het ook letterlijk gegaan.  De politieman in kwestie bedankte mij direct voor mijn hulp, en zei dan dat er een klacht was neergelegd door Lambin, omdat ik weigerde de schoolboeken binnen te brengen??Oei zei ik, moeten alle ouders bij elke vacantie dan de boeken binnen brengen? Mag ik die klacht eens lezen, vroeg ik?  Nee dat mocht niet, maar hij moest mijn antwoord op de achterzijde van de klacht PV schrijven en zo kwam de klachtzijde direct voor mijn neus te staan. Mijheer zei ik, dit is zuiver pesten uit politiek oogpunt.  Maar de man kende madam, jaja niks als last mee.  En van deze klacht kwam niks in huis natuurlijk.  Maar de toon was gezet. Want nadien gaf ze Frank mee, dat hij waarschijnlijk gebuisd zou zijn, gezien hij zijn blokfluit niet bijhad. En dus koos ik eieren voor mijn geld, en besloot voor onze Frank te kiezen i.p.v. een politieke konfrontatie, in een partij waar ik sowiso niet thuiswas. Maar ik kende ook nogal wat volk, en het spreekwoord zegt, "ge kent beter de korporaal aan het schaakbord dan de generaal achter zijne bureau. En dus belde ik Paul Dierks, broer van de Frank, waar ik samen in Kassel mee heb gezeten.  Of Frank niet pro forma even bij hen mocht wonen, zodat hij van school kon veranderen. Dat was geen probleem, maar natuurlijk, in die tijd ging de wijkagent nog langs of iemand die verhuisde wel degelijk daar woonde waar hij of zij opgaf. Dus dat probleem loste ik op door contact op te nemen met François, die bij de politie werkte, en soldaat heeft geweest onder mijn bevel in Büren. Dus de wijkagent is daar niet langs geweest. Dan was het moment daar om langs de nieuwe school te gaan en Frank daar in te schrijven. In de Bosschaertstraat, de school genaamd" De Blekke" omdat het een school was, opgetrokken uit plaatstaal. Ik vertelde de directeur van mijn wedervaren, maar de man zijn blik vertelde mij dat hij er geen bal van geloofde. Twee dagen later belde mij de brave man, om, totaal ontredderd, de meededeling kont te doen, dat madam Lambin hem had getelefoneerd, en hem uitgekreten had voor al wat mooi en lelijk was, vooral wat lelijk was, en dat ze hem een proces ging aandoen. En of ik wel zeker was, dat alles volgens het boekje verlopen was. Hij moest zich geen zorgen maken, de politie was op de hoogte van haar cirkusstreken en alles is correct verlopen. Ik ging de brave borst nu niet vertellen, dat ik mijn lopers van het schaakbord had ingeschakeld. Er is allemaal niks meer van gekomen. Het ging niet verder dan een scheet in een fles, maar we waren zeker dat Frank geen nadeel (of toch niet te veel)van het ganse had ondervonden. Enkele jaren later zou ik ze terugzien, op de markt in Wilrijk, reclame maken voor haar verkiezing. Ik zei haar, dat als ze niet weg was als we terug voorbij kwamen, ik naar de politie zou stappen, om klacht neer te leggen, aangezien zij tijdens haar uren, dat zij op school moet zijn, hier stond politieke reclame te maken. Toen we onze tweede marktronde deden, was ze weg. Wat kan wraak toch zoet smaken soms. Ben ik nu een slechte mens? Veel jaren later, hoorde ik zeggen, dat ze aan borstkanker bezweken was. Nee dat moest niet, dat wens ik mijn ergste vijand niet toe. Enne ons Frankske is later toch nog goed op zijn pootjes terechtgekomen.

Duivenoverlast

26-05-2016 09:34

ik ga een voorstel doen aan Bart De Wever als Burgemeester om de parking onder de brug in Wilrijk namen te geven. Voor het stuk voor mijn deur heb ik al één bedacht: "Duivenstrontplein" tenzij het woord stront niet in het stratenwoordenboek staat. Dan graag een vraagje aan de woordenambtenaar of hij daar een mouw kan aan passen. Al jaren vraag ik aan de overheid om met een hoge drukreiniger of een kuiswagen de uitwerpselen te verwijderen, maar niemand heeft er oren naar. Kunnen de belastingen mij nu ook niet gerust laten, alleen zij weten ons hier nog wonen.

Nog een mogelijkheid is de naam Kleine Maai, gezien het regelmatig storten van allerlei rommel, waar zich dan één persoon zich bezighoud, de reinigingsdienst te bellen. Het moet gezegd, dezen komen zeer vlug alles opruimen, maar nu staat er weer een afgedankte aanhangwagen reeds enkele maanden, en de politie is even komen kijken, en nu?

                                                                                                De binnenkant, de vloer is halfweg.

De afvoerbuis hier onder is al meer dan 5 jaar verstopt (wacht ik zal 't Ruimerke bellen) de Vlaamse gemeenschap is al evenlang op de hoogte.resultaat: niks-nada-nougabolle.

De vervuiler moet gekend zijn, want zijn vrachtwagen heb ik de politie laten zien op foto genomen tijdens de overtreding.

Vuilkar

18-05-2016 00:00

Weer eens veel vraagtekens bij de dienstverlening van de huisvuilophaling. Verschillende mensen hier in de buurt zetten hun huisvuil altijd dagen op voorhand al buiten. En oh wonder zelfs op zondag komen ze die niet correct aangeboden vuilzakken ophalen. Ik heb die gasten daarover eens aangesproken en wat blijkt: de stad wil geen smeerlapperij op de stoepen, nobel doel inderdaad, en dus rijdt de vuilkar rond om alles op te halen. maar zegt de brave man, als u nu rap uwe zak gaat halen, dan krijgt ge wel een GAS boete. ????????Hallo is er nog iemand die zijn grijze massa nog normaal kan doen werken? Stel: ik doe dat dus en krijg een GAS boete. Ik ga die dus niet betalen en stap naar de rechter. Want iedere belg is gelijk voor de wet, toch? De ene verkeerd aangeboden wordt bestraft en de andere wordt beloond???? Ik denk dat ons Bartje een probleem gaat krijgen met de juge.

Op naar de volgende zottigheid

toeval?

03-05-2016 15:14

De nederlandse TV heeft een CD uitgebracht van David Attenborough. Maar de passage waar hij het heeft over de evolutieleer werd er deskundig uitgeknipt.

Tijdens het songfestival in Stockholm mag de vlag van de Holibi's niet meer aanwezig zijn.

Wedden dat de Paus hier achter zit? Of zou het toch een andere godsdienst zijn?

Sociale zekerheid

09-04-2016 12:57

Na mijn 65 ste ben ik parttime gaan werken bij de rechtbank eerste aanleg en koophandel te Antwerpen als bode. Ik heb dat 11 jaar gedaan en ben dus einde maart l.l. gestopt om nog een beetje, samen met mijn echtgenote van het leven te genieten zonder enige verplivhting. Het was een toffe job, en ik heb dat met veel plezier gedaan. Heb daar heel veel toffe mensen leren kennen en heb veel geleerd over rechtsspraak. Maar ik heb gemiddeld 3 halve dagen per week gewerkt maal ongeveer 40 weken maal 11 jaar. Dat zijn ongeveer 5400 uren. Daarop heb ik ook sociale bijdragen betaald en heel veel belastingen(ongeveer 50%). Daar zie ik dus niks nada van terug, want dit telt niet mee voor het pensioen. Dus gaat mijn rente met geen cent omhoog.. Toch wel vreemd, in een land waar vreemdelingen maar 1 dag hoeven te werken , om dan hun verdere leven van de sociale zekerheid te genieten.

En dan zijn ze daar in Brussel verwonderd, dat velen belgië liever kwijt dan rijk zijn. Vlaanderen heeft moeite om de eindjes aan mekaar te knopen, maar jaarlijks tussen de +6 en de 11 miljard euro naar het Franstalig landsgedeelte sluizen is geen probleem. Het zou te verantwoorden zijn, moest het daar in het zuiden iets veranderen aan de werkgelegenheid en het profitariaat zou verminderen, maar dat is andere koek met Parti Socialiste.

In Duitsland hebben 3 deelstaten (Länder) zijnde Beieren, Baden Wurtenberg en naar ik denk Reinland-Pfalz éénmalig tesamen 7 miljard euro moeten betalen voor de armlastige noordländer. De drie deelstaten hebben in Berlijn eens heel hard op de tafel geklopt en geëist dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Solidariteit is één ding, maar het mag niet blijven duren. Bij ons is deze diefstal al jaren aan de gang.

A12-brug te Wilrijk:

Men kan veel zeggen over dit wansmakelijk bouwsel: maar niet dat er iemand van de overheid zich er maar  iets van aantrekt. men zou eigenlijk aan het begin voorbij de garage Permeke een bord moeten zetten: "opgepast hier heerst de pest". De parking onder de brug is eigenlijk te vergelijken met de DDR voor de val van de muur. Eenmaal aangelegd werd er nooit meer naar omgekeken. Er zijn putten in het asfalt (of wat er nog van overschiet) om U tegen te zeggen. Een paar jaar geleden hebben ze grafiti kunstenaars gevraagd om de pijlers wat op te fleuren en dat was een goed gedacht, maar aan de Krijgslaan daar stopt het. Het laatste stukje parking hebben ze nooit opgekuist. Alleen de belastingen weten ons nog wonen. Toen ze een paar jaar geleden een terugrijstrook over de parking aanlegden, hebben ze echt waar de bewoners hun mening gevraagd. Alleen hebben ze de verkeerde bewoners bevraagd, hetzij dezen van de Doornstraat, een kilometer verder gelijklopend met de Boomsesteenweg. Oei vergissing! Als ik de verantwoordelijke ingenieur vroeg om aan de terugrijstrook een verhoging te voorzien, om snelheidsduivels te temperen, was dit niet mogelijk. Nu moeten wij hier dagelijks voor ons leven rennen om onze auto te bereiken.

Propere parking:

het moet gezegd, als ik naar de sluikstortcel bel, om weer eens de parking onder de brug van de Boomsesteenweg, en wel het laatste stuk richting Brussel,op te kuisen, is er ten laatste 's anderendaags aan gewerkt. maar op het middenstuk onder de brug ligt de duivenpoep als centimeters dik. Ik hjeb al meermaals gevraagd ommet een hoge drukspuit die ongezonde boel eens weg te ruimen, maar dat is blijkbaar te ingewikkeld.

Post:

Regelmatig vind ik post in mijn brievenbus, die niet aan mij is geadresseerd. Ik ben dan een plichtbewuste burger en steek die brieven in hun respectievelijke bussen. Maar doen andere bewoners dat ook met mijn brieven?

Laatst kreeg ik een e-mail van iemand van het bestuur van "De Kaeck", waar ik op geabonneerd ben met de mededeling, dat het tijdschrift terug naar afzender is gegaan wegens "geadresseerde woont niet meer op dit adres". Dan stel ik mij de vraag of de postbodes nog kunnen lezen? Of kunnen ze geen Nederlands lezen?

Afvoerpijp:

Op het einde van de parking onder de A12 richting Boom is een afvoerpijp van de autosnelweg. Deze is al ongeveer 5 jaar stuk, zodat er, wanneer het regent bovenaan het water eruitspuit en alles eronder bezoedeld. Ik heb dat reeds meermalen gemeld, zelfs aan het wijkteam van de lokale politie, maar er gebeurt niks mee. Alhoewel ik overtuigd ben dat de agent van het wijkteam dat zeker heeft verdergeleid. Ik heb zelfs foto's van een wegenwerk firma die hun laadruimte gevuld met waarschijnlijk een vloeibare massa, leegspoot in deze rioolbuis. dat is direct aan de politie gemeld, zelfs tweemaal met enkele maanden tussentijd. Ze konden deze heren op heterdaad betrappen, maar dat is dus niet gebeurd. wat er verder met mijn melding gebeurt is weet ik niet, maar de buis wordt niet hersteld. Ze zit dan ook vol met asfalt en andere rommel. Wat is daar de reden van? Staat de brug op de lijst om afgebroken te worden en wil men er geen geld meer insteken? Maar wanneer dan? Over 5 jaar, 10 jaar, 30 jaar? waar gaat men de centen halen voor zo een duur project?

Allemaal vragen zonder antwoord. Politiek is toch een toffe job. Goed verdienen en nul verantwoordelijklheid.

 

De brug van de A12 in Wilrijk:

Deze brug is de opvolger van de zogenoemde kemelbrug, die werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1958, door de toenmalige ministerie geleid door de liberalen. Het woord "kemelbrug" was een te mijden woord tussen de toenmalige liberalen. Ik kan het weten, want ik was als jongeling lid van de toenmalige turnvereniging "Turnvreugd" liberale strekking. Tussen haakjes, een toffe vereniging waar zelden over politiek gesproken werd. De turnleider en zijn vrouw, waren twee uitzonderlijke en kindvriendelijke mensen.

In de jaren 70 heeft men toen dit gedrocht gebouwd, waar niemand wil aan herinnerd worden. Stramien is een vzw (denk ik) die onderzoek doet naar verkeersoplossingen. Zij hadden het geweldige idee om de brug te vervangen door een open gleuf zoals in Boom. Hun argumentatie was:" de verbinding tussen het Valaar en het centrum te verbeteren". Ons moeder zei altijd:"uwen uitleg is goe zenne, mor uwe spicelaos deugd ni".

Mijn gedacht? Eerst een open sleuf graven, dat is goedkoper dan een tunnel, bovendien hebt ge dan geen grote hellingen waar vrachtwagens moeilijkheden kunnen hebben. De sleuf toeleggen en daarboven het openbaar vervoer met bomen en een breed fietspad. Dan weer bomen en dan plaats voor het plaatselijk verkeer. dan is er nog genoeg plaats voor een bufferzone voor de woonhuizen.

Iemand een beter idee, ja de groen die op het Valaar een vergadering hielden daarover. Die willen direct voor de huizen een diepe sleuf graven om de snelweg daar te leggen, met de argumentatie dat de brug moet afgebroken worden, maar dat de A12 niet kan omgeleid worden via de E17, want die is al verzadigd. Op mijn vraag, hoe wij dan nog uit onze huizen moeten komen, was het antwoord;" Dit is nu niet aan de orde". Tja.....

Koopkracht belgen ondermaats:

Amaai, de frut komt er nu ook achter, wat ik al verkondigde in 1980. Onze koopkracht is gene vette. Ik was toen 1Wm bij het leger, en gaf rijles in de rijschool. In Duitsland had ik een vriend die dezelfde rang had als ik, maar dan in de Bundeswehr, en ook les gaf als bijverdienste. Hij verdiende met zijn rijlessen dubbel zoveel als ik, en de leerlingen kregen voor hetzelfde geld veel meer lesuren. Dat hij als onderofficier bij de Bund ook al meer netto overhield als ik hoeft geen betoog. Dus beste GvA niet doen of ge nu nieuws hebt gebracht hé.

Femke Van den Driessche:

Er moet mij eens iemand uitleggen hoe een vzw(hier dus de wielerbond) iemand een boete kan opleggen. Als Femke nu eens hare middelvinger opsteekt naar de bond, en gewoon niet betaald, dan mag ze niet meer fietsen dat klopt, maar dat mag ze sowiso voor 6 jaar niet meer fietsen, dus haar carrière is toch voorbij, waarom zou ze dan nog betalen aan die heren. Laat ze de zaak maar voorbrengen voor de enige echte rechtbank, deze van de rechterlijke macht, en laat eens een beroepsrechter oordelen.

 

Militairen in de straat:

Wie is wat, blijkt voor een doorsneeburger een herkenningsprobleem, vroeger hadden alle mannen legerdienst gedaan, en kenden het klappen van de zweep. Nu staat iedereen verstomd te kijken wat militairen allemaal doen. En op TV is iedere soldaat een para, terwijl er in Brussel ook Ardeense jagers patrouilleren, of de 2de jagers te paard, of gepantserde genietroepen. Maar ja wie weet dat nu nog? Voor de massamoord aanslagen waren er nooit militairen op straat, ook niet als ze huiswaarts keren van hun werk.

Wijnrode en groene mutsen zijn paratroepen. Waarom twee kleuren? Vroeger waren er paratroepen en commandotroepen, de ene sprong uit een vliegtuig en de andere niet. Voor de rest was de opleiding hetzelfde. Later hebben ze de twee laten samensmelten, maar uit traditionele grond, hebben ze de beide mutsen gehouden.

Dan de zwarte mutsen zijn pantsertroepen, en met een geel schildje zijn verkenners en met een wit schildje zware pantsers. Deze die we laatst gezien hebben met een geel schildje waren er van de tweede jagers te paard. Ik kan het weten, want ik was dat ook tijdens mijn diensttijd in 1959-1960. En met een koperen kenteken op de muts zijn soldaten en brigadiers, met een zilveren kenteken zijn onderofficieren en met een gouden zijn officieren. Die gasten in Brussel met een zeer grote groene muts, met een varkenskop als kenteken en zonder schildje zijn de ardeense jagers. En met een kaki muts zijn infanteristen. Maar in de grond zijn dat allemaal elite soldaten, want een harde opleiding. Militaire politie hebben een helder rode baret met een granaat als kenteken. Zo nu weten de leken het ook weer, en kunnen we overgaan tot de orde van de dag.