Wegenwerken:

De 10de november 2016 zijn ze begonnen aan het vernieuwen van fiets-en voetpad in onze (nu ja onze?) straat. Alhoewel het fietspad maar 5 jaar oud is, vinden de geldverslinders het nodig om opnieuw te beginnen. De eerste dag was het al chaos. Er was maar 1 rijstrook open voor het verkeer, en ze hadden verderop ergens aan Woodtex een gasleiding overgetrokken. De brandweer en de politie stonden lekker allemaal saam in de file. Enkele dagen later idem dito voor een ziekenwagen. Het was toch wel amateuristisch aangepakt. Vele truckers reden zich vast in de werken, omdat het slecht was aangegeven. Zelfs een buitengewoon transport had zich vastgereden. De politie is moeten tussenbeide komen om alles weer een beetje vlot te krijgen..

Zie enkele sfeerfoto's onderaan de fotogalerij. Zelfs terwijl de politie erbij stond, reden ze nog tegen de richting. En over het splinternieuwe voetpad. Ik zou het is in hun straat moeten proberen!

 

Ze hebben dan het fietspad opgeschoven naar de gevels toe en het ook nog eens verbreed, zodat de voetgangers veel minder plaats hebben. Op sommioge plaatsen is er nauwelijks plaats voor 1 persoon. In Brussel zitten waarschijnlijk geweldige krakken die minstens 20 jaar hun broek hebben versleten op de unif-banken. Ze hebben natuurlijk hun blitze achterste niet van hun stoel gekregen, om eens te komen kijken hoe het er in het echt uitziet. want vroeger, voor de bouw van de brug, waren hier hoven voor de huizen, die bijna tot aan de brug reikten. Dat weet natuurlijk geen kat meer, maar ik heb het gemaild naar de verantwoordelijke van het Vlaams gewest. Maar wij wonen natuurlijk niet in een woonstraat, wij wonen dus niet zeker? Maar wat als er iemand 's nachts struikelt wegens te weinig plaats, of over de bouten van de verlichtingspalen, die er boveruitsteken en die maar weinig plaats laten voor de voetganger. We zullen zien, zei de blinde tegen de dove.

Maar gezien mijn ervaring met de verantwoordelijkheids-afschuivers van de belgische staat (zie mijn belevenissen onder" Köln") heb ik een advokaat onder de arm genomen, om een brief te schrijven naar de minister van wegen en co, met een cc naar de verantwoordelijke voor wegen en verkeer provincie Antwerpen, dat ik onder geen beding de verantwoordelijkheid draag als er iemand ten val komt door mijn keldergat dat ver boven het voetpad uitsteekt. En een paar dagen later stonden de dame en heren al voor mijn deur. Er was een jonge gast bij die al wist te vertellen dat ik een klacht had ingediend. Het zal wel een universitair zijn die nooit goed heeft leren lezen, want van een klacht stond niks in de brief, alleen ook dat ik verwacht dat ze dat probleem op hun kosten verhelpen. Dat hebben ze dan ook gedaan. Wat ik hier wil mee zeggen , is dat ge nooit mag wachten tot het probleem zich stelt (dixit de loodgieter-eerste minister) want dan bevindt ge u in de verdediging, en dat is altijd van bij het begin een verloren zaak.

 

 

 

 

 

 

Heropfrissing kennis wegcode:

Ik heb gisterennamiddag,12/09/2016 een heropfrissingscursus wegcode gevolgd in het districthuis van Wilrijk. De instruktrice gaf les bij Sanderus, waar ook ik 6 maanden hetzelfde heb gedaan. Het ging mij vooral om de vernieuwingen aangaande fietsers en fietspaden.

Ik moet zeggen, de dame deed het niet slecht, maar herhaalde dingen, die iedereen toch zou moeten weten, want de cursisten waren allen boven de 50. Nochtans waren er verschillenden die niet wisten wanneer een bus van de lijn voorrang had bij het verlaten van de bushalte. Er waren er zelfs die dachten, dat een politieagent die het verkeer regelde, en met één arm  het doorgaande verkeer doorliet, ook toestemming verleende om het verkeer dat achter hem kwam, en niet in het verlengde reed van zijn arm(en)  toelating verleende om rechtsaf te slaan. Dat waren er waarschijnlijk, die in de jaren 60,toen het rijbewijs in voege kwam, als overgangsmaatregel een rijbewijs kregen, tegen ondertekening van een dokument, waarin ze verklaarden, het verkeersreglement te kennen.

Maar terugkerend naar de fietsers, heb ik bijgeleerd, dat verwarde geesten het aangekund hebben, om fietsers(sters) toe te laten ook over het zeebradpad te fietsen. Nu vraag ik mij in eer en geweten af, waavoor dit goed mag zijn. Het zeebrapad, is toch een verlenging van het voetpad, en wat heeft een fietser daar dan te zoeken?? Is er dan geen plaats naast? Weer een idee van groene jongens en meisjes zeker? Maar het schept wel rechtsonzekerheid, want ze hebben daar geen voorrang. Maar zit het  dan de bewijslast indien er een aanrijding gebeurt tussen de fietser en de voetganger? Want als de fietser verklaard, dat de voetganger hem moedwillig gehinderd heeft??

Persoonlijk vind ik dat het ganse geleuter van die arme zwakke weggebruikers dikke flauwe kul, die zijn geen haar beter dan die andere dikke nekken achter het stuur van hun BMW, en die allemaal denken, dat de wereld aan hun fantastische onweerstaanbare ballen hangt. Blik op oneindig, verstand op nul(dat is bij velen echt niet moeilijk, wat ge niet hebt.....) en trappen maar.

Ook het feit, dat fietsers(sters) voorrang hebben als ze op het fietspad rijden over een kruispunt, maar ze schilderen dat rood (of blauw of groen of geel, naargelang de kleur van de burgemeester zeker?) Geeft ze de indruk, dat het fietspad doorloopt, wat enkel zo is, als het fietspad is afgebakend, door twee onderbroken witte strepen, die zover van elkaar staan, dat een auto daar niet kan tussen rijden. Ah ja juist, dat hebben ze dan ook geschrapt, dus dat van die afstand tussen de lijnen?? Kan mij nu eens iemand vertellen wanneer ik weet wanneer er een fietspad geschilderd is en wanneer een rijstrook??

Besluit: Vroeger toen er nog geen groene betweters en geen overgestudeerde universitairen waren, was het verkeersreglement een dokument, welk niet vatbaar was voor interpretatie. Ik heb te doen met de prokureurs en rechters van de politierechtbank, die recht moeten spreken in dit kluwen van regeltjes en achterpoortjes. Of was dat juist de bedoeling van de heren politiekers?

Positieve nota: het district gaf ons een boek mee met alle nieuwe en oude regels. Maar spijtig genoeg was het een prentjesboek. En er stond nergens het artikelnummer bij.

 

Dodehoek ongevallen:

Zolang: 1) de vrachtwagenchauffeurs het vertikken om vooraf te kijken of er fietsers op het fietspad of de straat rijden(en dat kan, want als er fietsers rijden, moet hij ze voorbijgestoken zijn)

            2) de fietsers blijven geloven dat zij een speciale god hebben die hen beschermd, en met de blik op oneindig, de oortjes in en het verstand op nul, blijven trappen,

        en ten derde) de overheid halstarrig vasthoud aan het oneindig onderzoeksrapporten blijft schrijven i.p.v. daadwerkelijk op te treden tegen een non beleid, en niet begint met de verkeerslichten in te stellen zoals een goede huisvader dat zou doen, en geen twee richtingen tegelijk groen te geven, zolang zullen er zeer jonge mensen zinloos blijven sterven op onze wegen. want rechtdoor en rechtaf gelijk groen geven,dat is misdadige nalatigheid, punt. De politierechters zouden hier een rol in kunnen spelen, met de overheid gedeeltelijke schuld toe te kennen.

De scholen zouden hier een rol kunnen inspelen, door hun leerlingen met film en foto's te wijzen hoe het gebeurt, zo'n dodehoek opngeval.

De politie zou meer voetvolk moeten uitzenden om "van alles doenders behalve opletten-chauffeurs" te beboeten, idem dito voor fietsers-sters die denken dat het verkeersreglement niet voor hen van toepassing is, te beboeten.

Gisteren kwam ik uit de Dokter Veeckmanslaan,en draaide de Heistraat in naar rechts. Kwam er een fietster van links. Ze had geen getekend fietspad aan het kruispunt. Dus ze moest mij dus voorrang verlenen. Ik dacht dat ze dat ook echt ging doen. Jaja, dag bompa, de juffrouw reed gewoon door, pal voor mijn auto. Als goede chauffeur, heb ik alles gedaan om een ongeval te vermijden en ben gestopt. Het lieve kind peddelde gewoon door, of er niks gebeurt was. Onder invloed? je men fous? Als ze zo verderdoet, is haar ook al geen lang leven meer beschoren.

Pffff, erg, zeer erg.

 

 

Een beetje verkeerscode

 De Bist in Wilrijk:


Op de Bist recht tegenover de KBC, begint een fietspad, dat evenwijdig loopt met de rijweg.Dit fietspad naamt ter hoogte van het districthuis een bocht van 90° naar links richting Doornstraat. Op dit kruispunt (van het fietspad met de rijbaan) staat een verkeersbord B17, dat stelt, dat de fietsers voorrang moeten verlenen aan het verkeer dat van rechts komt. Maar de wegbeheerder heeft de oversteek felrood geschilderd, zodat de fietser de indruk heeft voorrang te hebben op alle autoverkeer.

Mijn mening is dat men beter ofwel het rode gedeelte over de rijweg wegdoet ofwel een onderbroken witte lijn schilderd en het verkeersbord B17 wegdoet.

Langs de andere kant, ben ik de mening toegedaan, dat fietsers, als ze fietsen, voerders zijn, net zoals de chauffeurs van auto's of vrachtwagens.  En ze dus ook alle voor-en nadelen moeten delen met dezen. Dus geen fietsers die tegen het verkeer inrijden in een enkelrichtingsstraat, of links fietsen. En nog zo van, die fantasiekes door groen uitgevonden. Dat geeft wel voordelen aan een tragere weggebruiker en daar ben ik het met eens, maar het geeft ook veel onrechtzekerheid, dat dan op de politierechtbank moet beslegd worden, en dikwijls tot frustratie leidt bij de ongelijk hebbende.

 

Snelheid op de Boomsesteenweg te Wilrijk

Vanaf de verkeerslichten aan de Krijgslaan-Moerelei, lijkt het 's avonds soms op een raillycircuit. Motoren die met  gierende banden aan het licht vertrekken en dik over de 100 km/u hier voorbij razen. Ook auto's die van richting Brussel komen en de terugkeerlus gebruiken doen dat soms aan een snelheid die hen dan verplicht bijna of  echt op het voetpad uit te komen. Dat daar zware ongevallen gaan gebeuren is geen vraag of, maar wanneer.

 

Verkeerslichten aan Atlas copco

Ik heb zo een licht vermoeden, dat de Vlaamse dienst wegen de verkeerslichten aldaar experimenteel hebben aangepast. Waar vroeger alleen op de spitsuren file was zowel op de N177 als op de A12, is dat nu soms gewoon overdag. En zolang er geen geld is om met tunnels te werken, zal die miserie zo blijven.

Groene verkeersstroom:

Zowel de Vlaamse regering, als het stadsbestuur slagen ons om de oren, dat ze nu toch slimme verkeerslichten gaan organiseren op sommioge verkeersassen. Ik zou graag eens een deskundige mij laten uitleggen, liefst met een computermodel, hoe ze dat gaan doen, zonder aan één kant tunnels te graven. Ik heb geen universtair diploma, dus mijn uitleg is eenvoudig, maar duidelijk: ik zeg: dat kan niet. Tenzij natuurlijk, als ze alle dwarsende straten afsluiten. Wie bewijst mij het tegendeel?

 

Fotogalerij:

De eerste 6 foto's zijn voertuigen die zonder blozen hun vehikel op de stoep en/of het fietspad zetten. Als ge dan een opmerking maakt, waarom, krijgt ge het verbijsterend antwoord:"Ja meneer maar anders sta ik op de busbaan". Die hebben allemaal een rijbewijs en weten niet dat ze op de busbaan mogen-moeten  staan om te lossen en/of te laden. Ik weet niet hoe de wet is op mensen met een vreemd rijbewijs. Dat moet ik eens uitzoeken.

Rijopleiding:

Toen ik nog les gaf ik de rijschool, ik was toen nog militair, had ik een goeie vriend bij de bundeswehr, die identiek hetzelfde deed. Dat hij bijna het dubbele van mij verdiende, daar gaan we het hier niet over hebben, maar de rijopleiding duurde veel langer, koste minder en had een breder spectrum aan te ziene stof, vooralleer aan het examen te beginnen. Bij ons hier, werd een leerling klaargestoomd voor het examen, het echt leren rijden kwam later dan vanzelf.

 

Het verschil:

Het is me altijd opgevallen, dat men in België op het gas moet duwen, als men een groen licht nadert. Anders staat ge er weer eens voor. In Duitsland is dat juist andersom, daar moet ge gas lossen en nooit boven de maximum snelheid komen, want dan eerst sta je voor het rode licht. In het andere geval moet ge u niet haasten, dan heb je sowiso groen. Op veel plaatsen hoeven daar dus geen flitspalen. Al aan gedacht Ben? Deze info krijgt de minister van mij gratis.

't Is waarschijnlijk mijn slecht karakter, maar in Duitsland rijdt ge van het ene groen licht naar het andere, hier bij ons rijdt ge van het ene rood licht naar het andere.

Daar doen ze aan verkeersgeleiding, hier bij ons aan verkeersopstruktie.


Ten onrechte weggesleept.

250 auto's zonder reden weggesleept. Dan stel ik mij de vraag of daar geen verkeersagent bij was, die toch moet vaststellen, of er überthaupt een overtreding was. Als de borden al te laat zijn gezet, en dan nog de verkeerde datum vertonen, dat kan toch niet overzien worden door een agent. En zelfs als er geen agent aanwezig was, wat ik zeer betwijfel, want wie geeft dan de opdracht aan de afsleep firma, dan hadden de chauffeurs van depanage 2000 toch ook moeten zien dat hier iets niet klopt. Die hebben toch niet gedacht:" ten rechte of ten onrechte, poen is poen?". En moeten wij nu dat hele gedoe betalen? want met belastingsgeld dit hele circus betalen, dat vind ik erover. Dan moet de stad en zijn burgemeester de dader maar vinden en deze doen opdraaien voor zijn of haar stommiteit.

Jan Jambon:

Ik wil hier de Jan niet verdedigen, maar waarom is dit zoveel erger dan een andere weggebruiker? En nog iets: als de achteropliggende chauffeur onze Jan heeft gevolgd, dan is hij ook in de fout en twee, de politie mag en kan met de beelden gemaakt door een prive persoon geen process verbaal maken. Ik heb eens een manspersoon betrapt die zijn behoefte zat te doen voor mijn deur. Ik heb daar een foto van gemaakt en naar de politie gebracht. Daar konden ze niks mee want niet vastgesteld door een bevoegt persoon. Voila zo simpel is dat, of is de een persoon niet hetzelfde als een andere?

Bist-Wilrijk:

Bij de heraanleg van de Bist heeft de straatbeheerder weer eens zijn geweldig concept laten voorgaan op de verkeersveiligheid. Komende van de Heistraat of de St Bavostraat, richting Doornstraat heeft de weggebruiker de indruk, dat hij voorrang heeft op het verkeer dat van de richting Kleine Steenweg komt. Niks is nochtans minder waar. Want de laatste rijdt rechtdoor en heeft dus voorrang op het tegenovergesteld verkeer en dat richting Doornstraat wil. Maar de keuze van aanleg laat dus iets anders vermoeden. Beter ware het geweest, aan de weggebruikers die van de richting Heistraat/St Bavostraat komen en richting Doornstraat willen, laten weten met het verkeersbord (zie voorbeeld) dat ze voorrang hebben, maar dat ze hun richtingaanwijzer moeten gebruiken.


Fotogalerij: wegenwerken