Welkom op mijn website:

Deze webstek is opgedragen aan onze 3 fantastische kinderen en onze 6 kleinkinderen. In de hoop dat ze hiervan levenslessen trekken, en begrijpen, dat rechten een mooi begrip zijn, maar dat zonder plichten, onze demokratische waarden naar de verdoemenis gaan. Zelfrespect en eigenwaarde moeten op de eerste rij staan, en respect moet ieder van ons verdienen. maar zij of hij die het respect verdient moet die dan ook krijgen. Geloof vast in jezelf en wees strijdbaar, dan heb je nog een heel mooi leven voor je.

Ik maak deze website alleen met de bedoeling om 1: anekdotes te vertellen uit het leven gegrepen. Meestal vol humor, soms met een droevige noot maar altijd naar waarheid, zonder franjes en gezien het ver teruggaan in de tijd zo weinig mogelijk toegevoegde fantasie.

En om 2: Dingen die rond ons gebeuren en waar velen zich aan storen, zonder dat daar iemand intresse voor heeft, naar waarheid te vermelden.

Bezoekers 

 Het is dus ook de bedoeling dat lezers hun mening geven, echter altijd met het nodige respect voor elkeen in onze maatschappij. De waarheid heeft natuurlijk haar rechten, en ook al is uw mening niet de mijne, ik zal er altijd respect voor opbrengen.

Nieuwe PC:

Einde vorige week een nieuwe laptop aangeschaft: Dat is een titanenwerk om alles weer in te stellen. Vooral Print Off. Dat is een teken-en schrijf programma van Corel, dat ik onder geen beding wil missen. Daar kunt ge in schrijven en foto's in bewerken, en dit alles op een eenvoudige manier en alles in het Nederlands. maar de Rudi heeft deze problemen smouthly opgelost. merci Rudi.